Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Pēdējie jaunumi

Jauni met.materiāli

Metodisko materiālu izvērtēšanas tabula >>>

Šī tabula ir pieejama arī MY-HUB mājas lapa, kā arī ir oficiāli prezentēta divās starptautiskās konferencēs un ir iesniegti divi zinātniskie raksti.

Rīgas 3.pamatskolas vēsturiskais atskats

Rīgas 3.pamatskola ir celta 20.gs. sākumā un ir viena no 24 tā saucamajām "sarkanajām" skolām, kuras projetējis tā laika galvenais Rīgas arhitekts Reinholds Georgs Šmēlings. Tieši savā sarkanajā arhitekrūrā viņš atrada individuālo atšķirību, māksliniecisko rokrakstu. Šodien skolas ēka ir celtne ar vēsturisku nozīmi.

19.gs. nogale un 20.gs. sākums bija Rīgas vēsturē vēl nebijuša uzplaukuma un lielas būvēšanas laiks. Veselus 36 gadus no 1879.gada līdz 1915.gadam Rīgas galvenais arhitekts bija R.G.Šmēlings, pēc viņa projektiem cēla Rīgu, tai skaitā arī 24 skolas.

Savās skolu celtnēs R.G.Šmēlings pirmais ieviesa pie mums tagad tik ierasto principu ar gaišiem gaiteņiem, gar kuriem kārtojās klašu telpas.

 

Skolas arhīva materiāli liecina, kas skolā strādā spilgtas personības, kas vada skolas dzīvi interesanti, bērnus audzinot nacionālā un valstiskā garā. Starp tiem ir arī dzjeniece Valda Moora, kas ilgus gadus strādāja par latviešu valodas skolotāju (1920.-1944.), līdz pat emigrācijai.

Skolā strādāja viena no defektoloģijas dibinātājiem Latvijā - Elfrīda Lauva, kura darbu sāka brīvvalsts laikā un tika atzinīgi novērtēta arī padomju varas gados.

 

1958.-1987. - Rīgas 3.internātpalīgskola

1987.-1999. - Rīgas 3.palīgskola

1999.-2003. - Rīgas 3.speciālā skola

2003. - 2020. - Rīgas 3.speciālā pamatskola.

Kopš 2020.g.1.septembra skolas nosaukums ir Rīgas 3.pamatskola.

 

1958.-1961. Rīgas 3.internātpalīgskola. Dibinātāja - Milda Znotiņa. Skolā mācās 144 skolēni.

1961.-1968. Marija Agafonova

1966.-1969. Boriss Teivišs

1969.-1971. Miķelis Arājs

1971.-1976. Imants Siliņš

1976.-1978. Margarita Jelmanova

1978.-1985. Fjodors Paltkovs

1985.-2016. Inta Balode

Kopš 2017.g. 2.janvāra Rīgas 3.pamatskolu vada Dace Skeranska.

Sirds cilvēks ar kokli

Posted 21. gada 25. Feb

Laikrakstā "Diena" 2014.gada 26.septembrī ir publicēts raksts par mūsu skolas skolotāju Mārīti Osi "Latvijas lepnuma stāsts: Sirds cilvēks ar kokli".

"Liku bēdu zem akmeņa, pāri gāju dziedādama – šī tautasdziesma attiecināma uz Mārīti Osi. Viņa ir piemērs gan veciem, gan jauniem, ka jādzīvo ar prieku, nedrīkst čīkstēt. Mārītei viņas 78 gados ir neizsīkstoša enerģija, viņa strādā Rīgas 3.speciālajā pamatskolā, ir folkloras ansambļa Mare vadītāja, brauc ekskursijās, iet pārgājienos – šovasar Horvātijā ar laivu brauca pa krāčainu kalnu upi. Mārīte Ose ir pelnījusi būt Latvijas lepnums," pieteikuma vēstulē raksta viņas kolēģe skolotāja Lelde Jansone.

Read the rest of this entry »