Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ADMINISTRĀCIJA:

 

Vadītājs:

Dace Skeranska

Vadītāja vietnieces izglītības jomā: 

Ginta Strapcāne

Vita Drulle

Vadītaja vietniece audzināšanas jomā:

Arnita Putniņa

Vadītāja vietnieks informātikas jomā: 

Viktors Zīle

Vadītāja vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā: 

Andris Āboltiņš

 

Lietvede:

Baiba Griķe

ATBALSTA PERSONĀLS:

 

Psihologi:

Nora Razgaila

Ieva Bite

Reinalds Rimša

Anžella Kauškale (pirmsskola)

 

Sociālais pedagogs:

Ligita Grafcova

 

Ārsts-psihiatrs:

Inga Grīnfelde

 

Ārts-pediatrs:

Regīna Krieviņa

 

Medicīnas māsa:

Līga Olševska 

 

Logopēdi:

Svetlana Dote

Gita Gorda

Arnita Putniņa

Elīna Ore

 

Karjeras konsultants:

Ludmila Role

SKOLA:

 

Madara Bērziņa

Laima Bensone

Antra Blāze

Ināra Čača

Kaija Daugavvanaga

Kristīne Deņisova

Vita Drulle

Svetlana Dote

Evija Dzintare - Alilujeva

Aina Hoiere

Rasa Iesalniece

Laila Jansone

Lelde Jansone

Marina Kreigere

Ineta Lagzdiņa

Dace Lapše

Ņina Maslovska

Solvita Nagle

Elīna Ore

Mārīte Ose

Ilze Pavlovska

Grieta Pīrāga

Arnita Putniņa

Jeļena Reisone

Andris Rītiņš

Benita Rubiķe

Valija Sīmane

Dace Skeranska

Ella Renāte Skeranska

Ginta Strapcāne

Mārcis Strods

Inese Šveda Rupaine

Aina Trasuna

Inese Upeniece

Ērika Zāmuele

Viktors Zīle

Līga Zommere

Ļubova Žukova