Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ADMINISTRĀCIJA:

 

Vadītājs:

Dace Skeranska

Vadītāja vietnieces izglītības jomā: 

Arnita Putniņa

Ginta Strapcāne

Vita Drulle

Vadītāja vietnieks IT jomā: 

Viktors Zīle

Vadītāja vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā: 

Agrita Korobova

Lietvede:

Baiba Griķe

ATBALSTA PERSONĀLS:

 

Psihologi:

Nora Razgaila

Reinalds Rimša

Anžella Kauškale (pirmsskola)

Sociālais pedagogs:

Ligita Grafcova

Ārsts-psihiatrs:

Inga Grīnfelde

Ārts-pediatrs:

Regīna Krieviņa

Medicīnas māsa:

Līga Olševska 

Mūzikas terapeits

 Grieta Pīrāga

Logopēdi:

Svetlana Dote

Arnita Putniņa

Ligita Veļika

Elīna Ore

Karjeras konsultants:

Ludmila Role

Bibliotekāre

Marina Kreigere

SKOLA:

 

Daina Aļļe

Nataļja Bebriša

Aigars Bērziņš

Antra Blāze

Madara Brička

Ināra Čača

Kaija Daugavvanaga

Vita Drulle

Evija Dzintare - Alilujeva

Aina Hoiere

Rasa Iesalniece

Aleksandrs Ivanovs

Laila Jansone

Marina Kreigere

Raisa Kotova

Ineta Lagzdiņa

Dace Lapše

Ņina Maslovska

Sandra Nordena

Elīna Ore

Ilze Pavlovska

Arnita Putniņa

Jeļena Reisone

Andris Rītiņš

Ludmila Role

Lioneta Roze

Benita Rubiķe

Ivanda Siliņa

Valija Sīmane

Dace Skeranska

Ella Renāte Skeranska

Julgī Stalte

Ginta Strapcāne

Mārcis Strods

Raivis Svārups

Inese Šveda Rupaine

Inga Tarasova

Aina Trasuna

Inese Upeniece

Iveta Vecvanaga

Ērika Zāmuele

Viktors Zīle

Līga Zommere

Ļubova Žukova