Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ADMINISTRĀCIJA:

 

Direktore:

Dace Skeranska

 

Direktora vietnieces izglītības jomā: 

Ginta Strapcāne

Vita Drulle

 

Direktora vietniece audzināšanas jomā:

Arnita Putniņa

 

Direktora vietnieks informātikas jomā: 

Viktors Zīle

 

Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā: 

Andris Āboltiņš

 

Lietvede:

Baiba Griķe

 

ATBALSTA PERSONĀLS:

 

Psihologi:

Nora Razgaila

Ieva Bite

Reinalds Rimša

Anžella Kauškale (pirmsskola)

 

Sociālais pedagogs:

Ligita Grafcova

 

Ārsts-psihiatrs:

Jānis Bojārs

(uz laiku aizvieto Inga Grīnfelde)

 

Ārts-pediatrs:

Regīna Krieviņa

 

Medicīnas māsa:

Līga Olševska 

 

Logopēdi:

Svetlana Dote

Arnita Putniņa

Elīna Ore

 

Karjeras konsultants:

Ludmila Role

PIRMSSKOLA

Pirmsskolas izglītības metodiķe:

Iveta Vīksna 

 

Skolotāji:

Inese Āva

Inta Balcere

Anita Bluka

Inese Erdmane

Ingrīda Gile

Ingrīda Iesalniece

Vija Jansone

Benita Rubiķe

Ligita Veļika

Izolde Veinberga

SKOLA:

 

Madara Bērziņa

Laima Bensone

Antra Blāze

Ināra Čača

Kaija Daugavvanaga

Vita Drulle

Svetlana Dote

Evija Dzintare - Alilujeva

Madara Hmara

Aina Hoiere

Rasa Iesalniece

Laila Jansone

Lelde Jansone

Andrejs Keziks

Kristīne Konceviča

Marina Kreigere

Ineta Lagzdiņa

Dace Lapše

Ligita Lībere

Ņina Maslovska

Solvita Nagle

Elīna Ore

Mārīte Ose

Ilze Pavlovska

Grieta Pīrāga

Arnita Putniņa

Jeļena Reisone

Andris Rītiņš

Valija Sīmane

Dace Skeranska

Ginta Strapcāne

Mārcis Strods

Inese Šveda Rupaine

Aina Trasuna

Inese Upeniece

Ērika Zāmuele

Viktors Zīle

Līga Zommere

Ļubova Žukova