Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

"Panākumi visiem": Atvērto durvju diena

Posted 20. gada 27. Feb
Otrdien, 25.februārī, arī Rīgas 3.speciālā pamatskola vēra vaļā arī savas skolas "durvis" projekta “PANĀKUMI VISIEM” dalībniekiem, ko organizē RIIMC.
Dienas darba plānā bija:
- pieredzes apmaiņa par tēmu "Sadarbība ", skolas darbinieku - stāstījumi par mūsu skolas ikdienu un veicamajiem uzdevumiem,
- stundu vērošana un diskusija par redzēto,
- psihologa Ievas Bites nodarbība par uzvedības analīzi.

Paldies par sadarību visiem, kuri atnāca un piedalījās!