Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Pēdējie jaunumi

Jauni met.materiāli

Metodisko materiālu izvērtēšanas tabula >>>

Šī tabula ir pieejama arī MY-HUB mājas lapa, kā arī ir oficiāli prezentēta divās starptautiskās konferencēs un ir iesniegti divi zinātniskie raksti.

RIIMC projekti

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs (RIIMC) ir  izglītības atbalsta iestāde, kas vada un organizē Rīgas pedagogu profesionālo pilnveidi, mācību priekšmetu olimpiādes, projektus un pieaugušo neformālo izglītību Rīgas iedzīvotājiem.

Rīgas 3.pamatskolā realizētie RIIMC projekti

Projekts „Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai skolā”Projekts "Izglītība izaugsmei".

Projekts "Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai pirmsskolā”.

Projekts "Panākumi visiem". Projekts ir tapis ar mērķi, lai vispārizglītojošo skolu skolotāji iemācītos izvēlēties un izmantot visefektīvāko pieeju, lai skolēni ar speciālām vajadzībām saņemtu sev visatbalstošāko atbalstu ceļā uz panākumiem.

PUBLIKĀCIJAS

„Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai skolā”

Posted 21. gada 10. Mar

Projekta konkursa „Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai skolā” Rīgas 3. Pamatskola 2020./2021. mācību gadā realizē projektu ”Bērncentrēta pieeja izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem ”.
Pirmā nodarbība - lekcija “ Bērncentrēta pieejai izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem” notika 5. janvārī attālināti Microsoft Teams platformā. To vadīja Rīgas Juglas vidusskolas skolotāja Anete Elme.

Lasīt pilnu preses relīzi >>>

"Mācīšanās iedziļinoties, tās īstenošana skolā”

Posted 20. gada 22. Oct

Projekta konkursa “Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā” Rīgas 3. speciālā pamatskola 2019./2020. mācību gadā realizē projektu “Mācīšanās iedziļinoties, tās īstenošana skolā”. 

Vai Rīgas 3.speciālās pamatskolas skolotājiem bija grūti atrast starppriekšmetu saikni mācību darbā? Nebūt ne. Jo mūsu skolotāji strādā radoši, izmantojot dažādas metodes ar praktisku darbošanos.

Lasīt pilnu  preses relīzi >>>

"Panākumi visiem": Atvērto durvju diena

Posted 20. gada 27. Feb
Otrdien, 25.februārī, arī Rīgas 3.speciālā pamatskola vēra vaļā arī savas skolas "durvis" projekta “PANĀKUMI VISIEM” dalībniekiem, ko organizē RIIMC.
Dienas darba plānā bija:
- pieredzes apmaiņa par tēmu "Sadarbība ", skolas darbinieku - stāstījumi par mūsu skolas ikdienu un veicamajiem uzdevumiem,
- stundu vērošana un diskusija par redzēto,
- psihologa Ievas Bites nodarbība par uzvedības analīzi.
Read the rest of this entry »

"Mācīšanās iedziļinoties, tās īstenošana skolā": Mācību stundas struktūra un atgriezeniskā saite

Posted 20. gada 27. Jan

“Skola2030” vecākais eksperts Mihails Basmanovs vadīja lekciju par mācību stundas uzbūvi un atgriezenisko saiti.

Šī bija ļoti interesanta lekcija, pēc kuras mēs sākām analizēt, izvērtēt savu darbu, darba gaitu un pašu mācību un mācīšanās procesu. Mihails Basmanovs mūsu ikdienišķajā mācību procesā saskatīja, piefiksēja un norādīja uz tik daudzām vērtīgām lietām, ko mēs, skolotāji, darām "autopilotā" vai intuitīvi. Mēs pat nepievēršam uzmanību sīkām detaļām, kad vērojam skolēnu darbu stundā. 

Read the rest of this entry »

“Mācīšanās iedziļinoties, tās īstenošana skolā”: Akcentu maiņa mācīšanas pieejā

Posted 19. gada 14. Nov

Projekta konkursa “Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā” Rīgas 3. speciālā pamatskola 2019./2020. mācību gadā realizē projektu “Mācīšanās iedziļinoties, tās īstenošana skolā”.
Vai Rīgas 3.speciālās pamatskolas skolotājiem bija grūti atrast starppriekšmetu saikni mācību darbā? Nebūt ne. Jo mūsu skolotāji strādā radoši, izmantojot dažādas metodes ar praktisku darbošanos.

Read the rest of this entry »

"Skolotāji mācās un strādā - SADARBOTOJIES"

Posted 19. gada 24. Jan

Sākot ar 2018. gada 11. novembri Rīgas 3. speciālā pamatskola “Izglītība izaugsmei 2019” projektu konkursa “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” ietvaros  īstenoja projektu “Skolotāji mācās un strādā - SADARBOJOTIES”.

Projekta mērķi paredzēja  nodrošināt kvalitatīvu izglītojamo attīstības traucējumu iespējami maksimālu pedagoģisko, psiholoģisko un kognitīvo korekciju, un sadarboties ar izglītojamo vecākiem/aizbildņiem, citām izglītības iestādēm un nodrošināt kvalitatīvas un operatīvas informācijas apmaiņu.

Lasīt pilnu  preses relīzi >>>

“Pozitīvas darba un mācību vides pilnveide”

Posted 17. gada 10. Dec
Rīgas 3. Speciālajā pamatskolā šajā mācību gadā norisinās projekts “Pozitīvas darba un mācību vides pilnveide” RIIMC “Izglītība izaugsmei 2018” projekta „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” ietvaros.
29. novembrī 26 mūsu skolas un pirmskolas pedagogi devās pieredzes apmaiņas ekskursijā uz Cēsu Jauno sākumskolu, lai paplašinātu skolas personāla profesionālo redzesloku, gūtu iespēju palūkoties uz mācību procesa organizāciju, mācīšanos un mācīšanu nedaudz no cita aspekta.
Read the rest of this entry »