Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Pēdējie jaunumi

Jauni met.materiāli

Metodisko materiālu izvērtēšanas tabula >>>

Šī tabula ir pieejama arī MY-HUB mājas lapa, kā arī ir oficiāli prezentēta divās starptautiskās konferencēs un ir iesniegti divi zinātniskie raksti.

Jauniešu iniciatīvas projekti

Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas projekts

"Vēlos vairāk!"

 

 Rīgas 3. pamatskola no 2023. gada 22.marta- 24.novembrim īsteno projektu “Vēlos vairāk!”.

    Projekta mērķis ir ar aktivitāšu palīdzību integrēt un atbalstīt 9. klases izglītojamos, kuri vēlas turpināt profesionālās izglītības iegūšanu. Kā arī motivēt visus projekta dalībniekus tālākizglītības iegūšanai, rosināt vēlmi uzlabot savu dzīves līmeni un kvalitāti nākotnē. 

    Projekta “Vēlos vairāk!” ietvaros, Rīgas 3. pamatskolas 9.klases un arodklašu izglītojamie  vecumā no 15-20 gadiem ar projektā paredzēto aktivitāšu palīdzību gūs ieskatu par ēdināšanas uzņēmumu ikdienas darbību, paplašinās  redzesloku izvēlētās profesijas jomā, paaugstinās pašapziņu un ticību savām spējām. Kā arī piedalīsies izzinošās lekcijās un vairākās meistarklasēs.

    Sagaidām, ka projekta pieredze būs pozitīvs stimuls jauniešu attīstībai, veicinot izglītotu un labklājīgu sabiedrību Rīgā.                                                              

Projekta “Vēlos vairāk!” koordinātors Līga Zommere

  Projekta "Vēlos vairāk!" aktivitāte

restorānā "Vairāk saules"

    Š.g. 16. maijā skolēni devās uz restorānu "Vairāk saules!". Tur mūs sagaidīja restorāna īpašnieks šefpavārs Endijs, kurš veltīja mums savu laiku.

    Pastāstīja mums par restorāna vēsturi, ar ko nodarbojas šodien un cik restorāma tīklam ir daudz filiāles.

    Izklāstīja arī kā mainās ēdināšanas jomā cilvēku paradumi, kādi un cik darbinieki strādā restorānā, kādas ir prasības praktikantiem vai virtuves strādniekiem. 

    Nedaudz iepazīstināja ar restorānu biznesu ārpus Latvijas, kādas ir tendences. 

    Protams, izrunājām arī ar kādām grūtībām saskarās šodien darba devējs un ko darba devējs sagaida no jauniešiem. 

    Noslēgumā mēs tikāmā cienāti ar "Vairāk saules" picām, kuras cep no Itālijā audzētiem garudaugu miltiem. 

    Paldies, īpašniekam šefpavāram  Endijam Bērziņam 

un "Vairāk saules" kolektīvam!

 Projekta “Vēlos vairāk!” koordinātors Līga Zommere

 Skolas psihologs  R.Rimša

 “Lekcija iedvesmai un motivācijai

    Aktivitātes laikā skolas psihologs iesaistīja projekta dalībniekus kopīgās aktivitātēs, jauktās grupās, veicinot abu grupu jauniešu savstarpējo komunikāciju un integrāciju. 

    Lekcija jauniešiem patika, jo tika pārrunātas tēmas, kuras jauniešiem pašlaik ir aktuālas. Šajā lekcijā jauniešiem ar psihologu izveidojās ļoti laba komunikācija, tika pārrunāta ikdiena, šodienas un rīdienas mērķi. Ko un cik daudz esam gatavi darīt jau šodien, lai rīt spertu mazu soli pretī savam mērķim.

Ekskursija Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā

    Š.g. 1. novembrī devāmies ekskursijā uz Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumu. Tur mūs sagaidīja un pavadīja pa tehnikuma telpām  izglītojamo pašpārvaldes jaunietes. Bija sagatavota izzinoša prezentācija par tehnikumu-  iepazināmies ar tehnikuma mācību programmām, izglītojamo ikdienu, sadarbības partneriem.

    Vēlāk devāmies apskatīt mācību telpas. Mūs interesēja un lielu iespaidu atstāja ēdināšanas izglītības programmas pakalpojumu klāsts sākot no pavāra līdz pat pārtikas produktu ražošanas tehniķim. Mēs apskatījām darba klases un laboratorijas telpas. Pārsteidza plašums, daudzveidība, tīrība un disciplīna.

    Ieskatījāmies skaistumkopšanas speciālista, tērpu izgatavošanas un stila speciālista radošajā mācību procesā. Tehnikuma telpās bija apskatāma neliela tērpu izstāde.

Apzaļumošanas projekti

Jauniešu iniciatīvas projekts “Izglītības iestāžu apzaļumošana”

Rīgas 3.speciālajā pamatskolā

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments pavasarī organizēja projektu/ konkursu “Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana”. Rīgas 3.speciālā pamatskola aktīvi uzsāka plānošanas darbus un jau drīz skolas pagalmā notika liela rosība: vecāki, skolēni un skolotāji piedalījās talkā, kuras laikā uzsāka sajūtu takas izveidi. Turpmākajā laikā par sajūtu taku atbildību uzņēmās vecāko klašu skolēni.

2017. gada novembrī Rīgas 3.speciālās pamatskolas pagalmā jau ir redzama "Sajūtu taka", ar pieciem sajūtu posmiem, kā arī atpūtas stūrītis tās tuvumā. Paldies par doto iespēju IRD IKSD! Paldies visiem, kuri piedalījās un aktīvi atbalstīja projekta norisi. Īpašs paldies vecākiem, skolotājiem Evijai Dzintarei – Alilujevai un Aleksandram Ivanovam, kā arī skolēniem – topošajiem būvstrādniekiem!

Jauniešu iniciatīvas projektu „Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana” konkurss.

Projekta nosaukums “Sajūtu dārzs & Zaļā klase”.

10.12.2018. Projekta mērķis ir teritorijas apzaļumošanas ietvaros papildināt 2017.gadā iesākto Rīgas 3.speciālās pamatskolas "Sajūtu dārzu", izveidojot "Sajūtu dārzu & Zaļo klasi", kas sekmētu mācību procesa dažādošanu un aktīvas, veselību veicinošas atpūtas pieejamību.
 
"Sajūtu dārzs & Zaļā klase" jau kļuvusi kā skolas sociālā vizītkarte. Skolā, gatavojoties Latvijas valsts simtgadei, notika sakoptas vides iekārtošana veselīga dzīvesveida popularizēšanai, ētisko un estētisko prasmju apguves veicināšanai.
Skolotāji un izglītojamie jau pieraduši izmantot "Zaļo klasi" mācību procesā un ārpusstundu aktivitātēs. Nu skolas pedagogiem ir iespēja organizēt nodarbības skolas pagalmā. Tā ir patīkama pārmaiņa ikdienas mācību procesā.
"Sajūtu dārzs", papildināts ar "Zaļo klasi", tiek izmantots gan kā atpūtas zona, gan kā mācību vide un mācību līdzeklis pirmsskolas izglītības grupām un skolas izglītojamajiem.
 
Projekta ietvaros 2018. gadā skolas "Sajūtu dārzs & Zaļā klase" ieguva :
- tāfeli;
- līdzsvara baļķus;
- kukaiņu viesnīcu
- viengadīgo puķu kastes;
- daudzgadīgo augu stādījumus.

Projekts "Solis tālāk!"

    Projektā paredzētās aktivitātes Rīgas 3.pamatskolas izglītojamiem un viņu vecākiem dod iespēju personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem gūt ieskatu Rīgas valstpilsētas pašvaldības piedāvāto sociālo pakalpojumu klāstā.

    Projekta laikā dalībnieki piedalīsies izzinošās un radošās nodarbībās, apmeklēs Rīgas valstpilsētas pašvaldības dienas aprūpes centrus, grupu māju (dzīvokli).

    Pirmā aktivitāte notika 16. aprīlī. Tās laikā izglītojamie iepazina skolas mājturības kabinetu, instrumentus,  izejmateriālus (dažādu koku plāksnes). Šajā darbnīcā izglītojamie redzēja kā “rodas” koka lāpstiņa. Redzēja gan iekārtas, gan instrumentus, ar kuru palīdzību tika izgriezti koka lāpstiņu trafareti. Tos uz koka plāksnēm izglītojamie zīmēja paši projekta dalībnieki, bet izgriezt palīdzēja arodkursu jaunieši.  Vēl priekšā ir lāpstiņas slīpēšanas darbi, bet to projekta dalībnieki veiks patstāvīgi kopā ar vecākiem.

 

Pirmā aktivitāte

Dienas centrā "Atver dirvis Betānijā"

    Šī gada 23.aprīlī projekta dalībnieki (vecāki) apmeklēja dienas centru "Atver durvis Betānijā".

    Iestādes darbinieki vecākus uzņēma ļoti sirsnīgi. Visi devās ekskursija pa iestādes telpām. Vecāki tika iepazīstināti ar visām iestādē pieejamajām nodarbībām.

    Nobeigumā, baudot siltu tēju, darbinieki atbildēja uz vecāku jautājumiem, dalījās pieredzē par ikdienas dzīvi dienas centrā.

Ciemos dienas centrā "Atver durvis Betānijā"