Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Pēdējie jaunumi

Jauni met.materiāli

Metodisko materiālu izvērtēšanas tabula >>>

Šī tabula ir pieejama arī MY-HUB mājas lapa, kā arī ir oficiāli prezentēta divās starptautiskās konferencēs un ir iesniegti divi zinātniskie raksti.

Jauniešu iniciatīvas projekti

Apzaļumošanas projekti

Jauniešu iniciatīvas projekts “Izglītības iestāžu apzaļumošana”

Rīgas 3.speciālajā pamatskolā

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments pavasarī organizēja projektu/ konkursu “Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana”. Rīgas 3.speciālā pamatskola aktīvi uzsāka plānošanas darbus un jau drīz skolas pagalmā notika liela rosība: vecāki, skolēni un skolotāji piedalījās talkā, kuras laikā uzsāka sajūtu takas izveidi. Turpmākajā laikā par sajūtu taku atbildību uzņēmās vecāko klašu skolēni.

2017. gada novembrī Rīgas 3.speciālās pamatskolas pagalmā jau ir redzama "Sajūtu taka", ar pieciem sajūtu posmiem, kā arī atpūtas stūrītis tās tuvumā. Paldies par doto iespēju IRD IKSD! Paldies visiem, kuri piedalījās un aktīvi atbalstīja projekta norisi. Īpašs paldies vecākiem, skolotājiem Evijai Dzintarei – Alilujevai un Aleksandram Ivanovam, kā arī skolēniem – topošajiem būvstrādniekiem!

Jauniešu iniciatīvas projektu „Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana” konkurss.

Projekta nosaukums “Sajūtu dārzs & Zaļā klase”.

10.12.2018. Projekta mērķis ir teritorijas apzaļumošanas ietvaros papildināt 2017.gadā iesākto Rīgas 3.speciālās pamatskolas "Sajūtu dārzu", izveidojot "Sajūtu dārzu & Zaļo klasi", kas sekmētu mācību procesa dažādošanu un aktīvas, veselību veicinošas atpūtas pieejamību.
 
"Sajūtu dārzs & Zaļā klase" jau kļuvusi kā skolas sociālā vizītkarte. Skolā, gatavojoties Latvijas valsts simtgadei, notika sakoptas vides iekārtošana veselīga dzīvesveida popularizēšanai, ētisko un estētisko prasmju apguves veicināšanai.
Skolotāji un izglītojamie jau pieraduši izmantot "Zaļo klasi" mācību procesā un ārpusstundu aktivitātēs. Nu skolas pedagogiem ir iespēja organizēt nodarbības skolas pagalmā. Tā ir patīkama pārmaiņa ikdienas mācību procesā.
"Sajūtu dārzs", papildināts ar "Zaļo klasi", tiek izmantots gan kā atpūtas zona, gan kā mācību vide un mācību līdzeklis pirmsskolas izglītības grupām un skolas izglītojamajiem.
 
Projekta ietvaros 2018. gadā skolas "Sajūtu dārzs & Zaļā klase" ieguva :
- tāfeli;
- līdzsvara baļķus;
- kukaiņu viesnīcu
- viengadīgo puķu kastes;
- daudzgadīgo augu stādījumus.