Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Pēdējie jaunumi

Jauni met.materiāli

Metodisko materiālu izvērtēšanas tabula >>>

Šī tabula ir pieejama arī MY-HUB mājas lapa, kā arī ir oficiāli prezentēta divās starptautiskās konferencēs un ir iesniegti divi zinātniskie raksti.

PAR MUMS

  • Rīgas 3.pamatskolas iestādē darbojas trīs pirmsskolas izglītības grupas. 
  • Katrai speciālās pirmsskolas izglītības grupai ir integrēto rotaļnodarbību saraksts nedēļai (informācija e-klases žurnālā). 
  • Iestādē veiksmīgi tiek īstenots izglītības pēctecības modelis, kā rezultātā adaptācija bērniem notiek veiksmīgāk turpinot izglītību skolas 1.klasē.

Skolotāju pieredzes apmaiņa- atgādnes izglītojamajiem ar AST.

PROJEKTI

New Post Title

Posted 22. gada 29. Apr
Read the rest of this entry »

R3SPS pirmsskola ir uzsākusi darbu mācību satura veidošanā

Posted 19. gada 1. Oct

2019./2020. mācību gadā pirmsskolas izglītības grupas ir uzsākušas darbu saskaņā ar jauno mācību saturu, atbilstoši „Skola 2030” iecerēm” un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra RIIMC  projekta „Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai pirmsskolā” aktivitatēm.

Mācoties sadarboties, darboties kopā, saprast vienam otru , bērns iegūst zināšanas, kas balstās uz bērna pieredzi un prasmēm, un veicina izziņas prieku.

Read the rest of this entry »