Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Pēdējie jaunumi

Jauni met.materiāli

Metodisko materiālu izvērtēšanas tabula >>>

Šī tabula ir pieejama arī MY-HUB mājas lapa, kā arī ir oficiāli prezentēta divās starptautiskās konferencēs un ir iesniegti divi zinātniskie raksti.

Izstāde: “Rudens rota pagalmā”.

Posted 21. gada 18. Oct

Visu gadu ražu krāju,

Rudentiņu gaidīdams;

Kad atnāca Rudentiņš

Liku ražu pagalmā!

Lai brīnās lieli , mazi

Kādi joki sanākuši!

Izsakām pateicību bērnu ģimenēm par sagādātajām dabas veltēm.