Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

    

BĒRNU UZŅEMŠANA

Rīgas 3. pamatskola pirmsskolas izglītības grupās bērnus uzņem no 3 gadu vecuma. 

Četrās pirmsskolas izglītības grupās tiek īstenotas speciālās pirmsskolas izglītības programmas 01015811 un 01015911.

Pirmsskolas izglītības grupās uzņem izglītojamos ar pašvaldības vai valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu un vecāku iesniegumu.

AKTUĀLITĀTES

No 16.03.2021. Rīgas 3. pamatskolas pirmsskolas izglītības grupās rekomendēts vest tikai tos bērnus, kuru vecāki nevar strādāt attālināti. Tāpat pirmsskolas izglītības grupas būs pieejamas vecākiem, kuri strādā attālināti, bet nevar apvienot bērna uzraudzību paralēli darba pienākumiem.

Rīgas 3. pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas strādās un būs pieejamas visiem bērniem, taču Ministru kabinets izteicis aicinājumu un rekomendācijas vecākiem uz dārziņu vest tikai tos bērnus, kuru vecāki mazuļu uzraudzību nevar apvienot ar darbu.

Kopīgs mērķis ir nodrošināt mazāku bērnu skaitu pirmsskolas izglītības grupiņās, lai nodrošinātu efektīvāku epidemioloģisko drošību Covid-19 pandēmijas laikā. Šo regulējumu nevajag jaukt ar pirmsskolas izglītības dežūrgrupiņām, jo dažādas bērnu grupiņas savstarpēji netiks jauktas kopā.

Skolas administrācija