Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Septembris- drošības mēnesis

Septembris ir laiks, kad visi skolēni nostiprina zināšanas par drošību. Tematiskā mēneša ietvaros  pie 1.-3. a klases ciemojās lapsiņa un vilciņš, lai kopīgi ar skolēniem izspēlētu dažādas ar drošību mājās un skolā saistītas situācijas.

Oktobris- tehnoloģiju mēnesis

Skolēnu uzdevums oktobrī- vērot izmaiņas dabā. Mēneša noslēgumā tapa izstāde "Koki rudenī". Varēja just, ka tematiskais mēnesis iekļauts mācību stundās, caurvijot mēneša tēmu ne vien dabas zinībās, bet arī vizuālās mākslas stundas, mājturības stundas. Jaunāko klašu skolēni veidoja rudens burtu koku. Vecāko klašu skolēni latviešu valodas un literatūras stundās gatavoja tautasdziesmu rudens lapu virtenes.

Novembris- sociālā un pilsoniskā mācību joma.

Novembris ir ļoti īpašs mēnesis. Tas ir laiks, kad tiek pabeigti visi rudens darbi, tiek nosvinēta Mārtiņdiena ar bagātīgi klātiem galdiem, dziesmām, rotaļām un maskošanos.

Novembrī atceramies mūsu zemes sargus un brīvības cīnītājus, kas ir darījuši un dara arī šodien visu, lai mūs valsts būtu brīva, lai cilvēkiem būtu drošība un miers.

Latvija ir skaista un bagāta valsts. Mūsu bagātība ir plašie auglīgie lauki, jūra, meži, ezeri un upes, mūsu ceļi, kas savieno valstis, mūsu robežas, kuras ir ne tikai Latvijas valsts robežas, bet arī Eiropas Savienības robežas. Mūsu bagātība ir mūsu cilvēki, ģimenes, mūsu mājas. Mūsu bagātība ir tradīcijas un kultūra. To visu kopt un sargāt ir katra cilvēka uzdevums.

Mūsu skolas skolēni visu mēnesi dažādos veidos visos mācību priekšmetos mācījās, pētīja mūsu valsts vēsturi un kultūru, mūsu zemes dabu un cilvēkus.  Visu novembri visi dzīvojām svētku noskaņās  gatavojot gaismekļus Lāčplēša dienas vakaram, kad Latvijas iedzīvotāju namu logos iedegās tūkstošiem gaismiņu, radoši darbojoties un radot izstādes “Mana pilsēta” darbus, svinot Latvijas dzimšanas dienu klasēs un arī skolas pagalmā veicot dažādus uzdevumus, kas palīdzēja iepazīt mūsu tuvāko apkārtni jaunā veidā.

Šogad 28. novembrī esam aizdeguši arī pirmo Adventa sveci un uzsākuši katra personīgo un mūsu kopīgo ceļu uz Ziemassvētkiem. Svētku prieks ir tur, kur mājo svētku radīšanas prieks.             

Lai mums visiem gaišs un radošuma pilns šis laiks! 

(Sociālās un pilsoniskās jomas koordinatore Evija Dzintare-Alilujeva)