Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Pēdējie jaunumi

Jauni met.materiāli

Metodisko materiālu izvērtēšanas tabula >>>

Šī tabula ir pieejama arī MY-HUB mājas lapa, kā arī ir oficiāli prezentēta divās starptautiskās konferencēs un ir iesniegti divi zinātniskie raksti.

BIBLIOTĒKA

    Rīgas 3.pamatskolai ir plašas bibliotēkas telpas. Skolas bibliotēkā var izmantot bibliotēkas abonementu un bibliotēkas lasītavu.

    Skolas bibliotēka komplektē mācību grāmatas un mācību līdzekļus, kā arī daiļliteratūru bērniem un jauniešiem. Ir iespēja pasūtīt grāmatas arī no citām skolu bibliotēkām, gan arī no CBS filiālbibliotēkām.

    Skolas bibliotēkā regulāri tiek apskatītas rakstnieku un dzejnieku jubilejas. Tiek veidotas literatūras un tematiskās izstādes.

    Skolas bibliotēka rīko dažādus pasākumus. 2019.gada oktobra mēnesī skolas zālē notika pasaku pēcpusdiena, veltīta latviešu pasaku teicējam un folkloras krājējam Ansim Lerhim Puškaitim, sakarā ar viņa 160.gadu jubileju. Lielu atsaucību šajā pasākumā izrādīja pieaicinātais goda viesis, folkloras pētnieks, filoloģijas doktors Guntis Pakalns.

    Cieša sadarbība skolai ir ar Rīgas Centrālās Bibliotēkas filiālbibliotēku "Zemgale".

    Bibliotēka regulāri rīko mūsu skolas skolēniem dažāda veida pasākumus. 2019./2020.mācību gadā bibliotekāre Sallija Krauze sagatavoja interesantu stāstījumu par godu dzejniecei Aspazijai, viņas 155.gadu jubilejā. Pasākumā piedalījās 3.klases audzēkņi. Klases audzinātājas Lailas Jansones pamudināti ,skolēni bija sagatavojuši Aspazijas dzejoļus. 

    Jau trīs gadus mūsu skola piedalās Lasīšanas un veicināšanas programmā ,,Bērnu un Jauniešu žūrija", ko organizē Latvijas Nacionālā Bibliotēka. Skolas bibliotekāres Marinas Kreigeres vadībā šajā programmā iesaistītie skolēni gandrīz veselu mācību gadu lasa LNB Bērnu Literatūras Centra žūrijas atlasītās grāmatas. LNB par godu šim nozīmīgajam pasākumam ,,Lielie lasīšanas svētki’’, no katra reģiona skolām, izvēlās vienu skolotāju, kas atbalsta lasīšanas programmu.

    Mūsu skolas skolotāji iegulda lielu darbu, lai ieinteresētu skolēnus lasīt grāmatas. Visaktīvāk pie lasīšanas veicināšanas programmas, iesaistījās 4.klases audzinātāja Laima Bensone. Un tieši viņu LNB nominēja ka radošāko skolotāju no visām Zemgales reģiona skolām.

    Liels atbalsts un atsaucība Rīgas 3.pamatskolas bibliotēkas pasākumiem ir no ārpusklases organizatora Arnitas Putniņas , kā arī no visa sākumskolas un pamatskolas skolotāju kolektīva.

Lielie lasīšanas svētki 2023

    2023. gada18.martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika LNB lasīšanas veicināšanas programmas  "Bērnu, jauniešu, un vecāku žūrija 2022'' svinīgs noslēguma pasākums - Lielie lasīšanas svētki, kurā piedalījās lasītāji no dažādiem Latvijas novadiem.

    Šogad Bērnu literatūras centram  ir jubilejas gads -30 gadi kopš pastāvēšanas, un 20 gadi kopš tiek svinēti Lielie lasīšanas svētki. Grāmatu lasītāji un vērtētāji pa šiem gadiem izauguši no 2 tūkstošiem līdz 22 tūkstošiem.

    Mūsu skola BJVŽ piedalās jau 6 gadu. Interese par grāmatu ar katru gadu pieaug.

    Lielajā lasīšanas svētku pasākumā par grāmatām dalījās katra novada lielākie lasīšanas vēstneši, kuri paši lasa un mudina arī pārējos lasīt.

    Mēs dzīvojam vienā lielā pasaulē , bet daudz lielāka pasaule ir mūsos iekšā. Iekšā šajā pasaule mēs varam ceļot tad, kad mums ir fantāzija,  iztēle, izdoma ,un kas mums palīdz ceļot, tā ir lasīšana. 

    Lasot grāmatas, mēs paliekam ne tikai gudrāki, inteliģentāki, emocionālāki, bet mums  grāmata ir vajadzīga  arī kā izklaide, “piedzīvojums''.

    BJVŽ grāmatas vērtē arī citu valstu latviešu grāmatu lasītāji. Grāmatas ir kā tilts starp pasaules valstīm. Tās  var aizceļot uz dažādām pasaules valstīm. Grāmatas latviešu valodā pieejamas gan Amerikā, Indijā, Āfrikā, Jaunzēlandē, gan citur.

    Jau otro gadu BJVŽ piedalās Jaunzēlandes latvieši, kuri atsūtīja skaistu video ar sveicieniem no Jaunzēlandes lieliem un maziem lasītājiem. '' Mēs, Jaunzēlandes latvieši, esam pateicīgi par iespēju lasīt  un vērtēt lieliskas grāmatas latviešu valodā''.

    Vēl jāpiezīmē, ka Lielo lasīšanas svētku pasākumu  atraktīvi vadīja Māris Grigalis. Par muzikālo noformējumu atbildēja jauniešu mūzikas grupa ''Brāļi Grīnbergi''.

    Trīs stundu pasākums pagāja nemanot. Skolēni, kuri piedalījās Lielajā lasīšanas svētku pasākumā, saglabās siltas un jaukas atmiņas par to, jo pasākums noritēja ļoti emocionāli pozitīvā gaisotnē.

Bibliotekāre Marina Kreigere

Image Gallery

New Post Title

Posted 23. gada 27. Mar
Read the rest of this entry »

MANA VALODA

Posted 22. gada 15. Nov

11.novembrī mūsu skolas skolēni piedalījās Rīgas 1.pamatskolā -attīstības centrā -izteksmīgās skatuves runas konkursā ,,Mana valoda''.

    Konkurss noritēja ļoti jaukā gaisotnē un to vadīja pasaku tēls Vienradzis, kas bērnus ļoti atbalstīja un uzmundrināja.

    Visi mūsu skolas skolēni saņēma Pateicības rakstus par piedalīšanos šajā konkursā.

    Bērni bija ļoti pacilāti un priecīgi, un godam nopelnīja, gan kūkas ar limonādi, gan paguva izdejoties.

    Katram konkursa dalībniekam tika uzdāvinātas arī grāmatas.

    Pasākuma beigās visu skolu konkursa dalībnieki, kā arī pedagogi ,tika iemūžināti vienā skaistā kopbildē.

 

 

Read the rest of this entry »

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija.

Posted 22. gada 8. Mar

Skolas bibliotēka turpina savas tradīcijas Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizētā Lasīšanas un veicināšanas programmā  ,,Bērnu, Jauniešu un Vecāku  Žūrija''.

Šogad ir jau ceturtais gads, kad mūsu skola piedalās šajā ļoti vajadzīgajā grāmatu vērtēšanā un lasīšanā. Skolēnu skaits,kuri vērtē un lasa grāmatas, ar katru gadu pieaug. Interese par grāmatām ir liela. Darbs notiek regulāri, tā paaugstinot skolēnu lasītprasmi un paplašinot viņu redzesloku. Mūsu skolas bibliotēkā ir pieejamas grāmatas dažādām lasītāju grupām.

   Visčaklākie lasītāji ir skolēni sākumskolas posmā. BVJŽ grāmatas ir saistošas un informatīvi bagātas.  Skolēnus šajā Lasīšanas programmā BJVŽ motivē balviņas, ko skolēni saņem par centīgu lasīšanu. Skolēni ir priecīgi gan par grāmatzīmēm,gan blociņiem un ,protams,  arī  par pateicības rakstiem no LNB.

 

Skolas bibliotekāre

M. Kreigere

Read the rest of this entry »

Dzejas un skaļās lasīšanas konkurss

Posted 22. gada 28. Feb

24. februārī skolas bibliotēkā norisinājās "Dzejas un skaļās lasīšanas konkurss". Paldies visiem dalībniekiem par drosmi un mazajiem pārsteigumiem!

Bibliotekāre Marina un skolotāja Arnita.

Read the rest of this entry »

Lielie lasīšanas svētki - 2020

Posted 20. gada 10. Mar

Sestdien, 7.martā, Latvijas Nacionālajā Bibliotēkā notika ikgadējie Lielie lasīšanas svētki. Mūsu skolas skolēni šajos svētkos piedalās jau 3.gadu. Šis gads mūsu skolai bija īpašs. Par ieguldītu lielu darbu lasīšanas veicināšanas programmā un tās atbalstīšanā, LNB Bērnu literatūras centrs šogad par Lasīšanas vēstnesi kā radošu (vienīgo) skolotāju no Rīgas reģiona skolām, izvēlējās mūsu skolas 3.a klases skolotāju Laimu Bensoni!

Read the rest of this entry »

Pasaku pēcpusdiena ar G.Pakalnu

Posted 19. gada 11. Oct
10. oktobrī mūsu skolā notika pasaku pēcpusdiena, kura bija veltīta latviešu pasaku tēvam un pasaku krājējam Ansim Lerhim Puškaitim sakarā ar viņa 160. jubileju.
Mērķauditorija bija sākumskolas audzēkņi, kā arī piedalījās daži pamatskolas audzēkņi.
Pasākums sākās ar skolas bibliotekāres stāstījumu par jubilāra dzīvi un radošo darbību. Skolēni tika iepazīstināti ar pasaku grāmatu izstādi.
Read the rest of this entry »

"Kas manu tautu dara stipru"

Posted 18. gada 20. Nov

Latviešu valodas aģentūra laidusi klajā grāmatu "Kas manu tautu dara stipru", kurā apkopoti 2017. gada konkursa labākie skolēnu literāro darbu fragmenti un zīmējumi. Esam lepni, ka arī mūsu skolas skolnieces darbs ir iekļauts šajā izdevumā! Milzīgs paldies zīmēšanas skolotājai A. Hoierei par audzēknes iedvesmošanu un sagatavošanu konkursam!

Read the rest of this entry »

"Ar Latviju sirdī"

Posted 18. gada 15. Nov

14. novembrī skolas bibliotēkā notika skaļās lasīšanas un izteiksmīgās runas konkurss “Ar Latviju sirdī”. Labākajiem 15. novembrī bija iespēja ar savām runas prasmēm priecēt visus klātesošos svētku koncertā ar tādu pašu nosaukumu.

Read the rest of this entry »

Lielie lasīšanas svētki - 2018

Posted 18. gada 23. Mar
Latvijas Nacionālā bibliotēka jau no 2001. gada organizē lasīšanas veicināšanas programmu “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Programmas mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par grāmatām, vienot lasītājus un rosināt diskusijas par grāmatām, sekmēt augstvērtīgas literatūras izplatību.
Šogad, 10. martā, arī mūsu skolas čaklākie grāmatu lasītāji piedalījās Lielajos lasīšanas svētkos Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
Read the rest of this entry »

Pie mums ciemos - bērnu grāmatu autore L.Pastore

Posted 18. gada 20. Mar
Mūsu skolā 27. februārī viesojās bērnu grāmatu autore Luīze Pastore. Rakstniece iepazīstināja mūs ar saviem darbiem –grāmatu sērijas “Mākslas detektīvi”, un aicināja bērnus iejusties mākslas detektīvu lomā, meklējot trūkstošos elementus gleznās. Pasākums izvērtās gana aizraujošs, jo bērni nepiespiestā gaisotnē pārbaudīja savas novērošanas spējas.
Read the rest of this entry »