Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Agiežamies klātienē!

Posted 21. gada 17. Aug

Jaunajā mācību gadā izglītības ieguves process visās izglītības pakāpēs tiks organizēts klātienē, ievērojot Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus – regulāru informēšanu, distancēšanos, higiēnu un personas veselības stāvokļa uzraudzību.

Visu informāciju apkopotā veidā atradīsi Izglītības un zinātnes ministrija mājaslapā: https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/jauno-macibu-gadu-klatiene-saks-visas-izglitibas-pakapes

Infografika par mācību procesu norisi