Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Pēdējie jaunumi

Jauni met.materiāli

Metodisko materiālu izvērtēšanas tabula >>>

Šī tabula ir pieejama arī MY-HUB mājas lapa, kā arī ir oficiāli prezentēta divās starptautiskās konferencēs un ir iesniegti divi zinātniskie raksti.

Par mācību procesu pēc rudens brīvlaika

Posted 20. gada 19. Oct

Cienījamie skolēni, skolotāji un vecāki! 

Lai mazinātu Covid-19 izplatību izglītības iestādēs, ir noteikts, ka no 26.oktobra līdz 15.novembrim izglītības iestādēs vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas apguve 7.–12. klasē notiek attālināti.

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska skaidro, ka lēmums par attālinātām mācībām pēc brīvlaika pieņemts, lai mazināto otro Covid-19 vilni, jo izglītības iestādēs situācija attīstītas visstraujāk. Tāpat ministre arī aicina, ja ir iespējams, brīvlaiku pavadīt laukos, pavadīt ārā, ne lielās draugu kompānijās, bet ģimenes ietvaros vai klasesbiedru lokā.

KĀ STRĀDĀS MŪSU SKOLA?

Daru zināmu, ka Ministru kabineta 2020. gada 20.oktobra sēdē tika pieņemti grozījumi MK noteikumos nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid - 19 infekcijas izplatības ierobežošanai" , kuri nosaka, ka no 2020. gada 26.oktobra līdz 15.novembrim speciālās izglītības iestādes mācību procesu turpina atbilstoši skolas izvēlētajam modelim. 

Tātad mūsu skolā mācības turpinās VISĀS KLAŠU GRUPĀS, izņemot 6.ca klasi un 8.ca klasi, kurās mācības notiks attālināti.

Ar cieņu,

skolas direktore D.Skeranska