Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

2019./2020. mācību gada noslēgums

Posted 20. gada 21. May

Līdz 25.maijam tiks izlikti semestra un gada vērtējumi.

26.maijā pedagoģiskās padomes sēde tiks lemts par gada sasniegumiem mācībās un direktora rīkojumu par pārcelšanu uz nākamo klasi.

Mācību gads noslēdzas 29.maijā.

Mācību gada noslēgumā centralizēti informēsim skolēnus un vecākus par gada sasniegumiem mācībās un direktora rīkojumu par pārcelšanu uz nākamo klasi, izmantojot sekmju izrakstu E-klases pastā.