Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

SKOLAS LIETVEDĪBA

no 28.06. līdz 08.07.2022. slēgta

Saziņai: tālrunis  67612643;

e-pasts- r3ps@riga.lv

Stundu laiki no 21. marta 

Ņemot vērā, ka 01.03.2022. spēku zaudējis  MK rīkojums Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, un saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 35.pantu un skolas nolikumu, pieņemts rīkojums par sekojošu zvanu režīmu skolā izglītojamiem programmā 21015811 1.- 9.klasēm, 1.-3. kursiem:

1.9.00-9.40

2. 9.50-10.30

3. 10.40- 11.20

4. 11.30-12.10

Pusdienas sākumskolai

5.12.35- 13.15

Pusdienas pamatskolai, arodklasēm

6. 13.40- 14.20

7. 14.30- 15.10

  • Šie stundu laiki stājas spēkā ar 21. martu!

Skolas vēsture

Rīgas 3.pamatskola ir celta 20.gs. sākumā un ir viena no 24 tā saucamajām "sarkanajām" skolām, kuras ... Tālāk >>>

Skolas pamatmērķi

Sniedzam zināšanas un darba iemaņas atbalstošā vidē, veicinot iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū ... Tālāk >>>


"Pasaki man un es aizmirsīšu. Iemāci man un es atcerēšos. Iesaisti mani un es iemācīšos."

— Bendžamins Franklins